Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIOŚ SI TPO 01 – dane dotyczące eksportu, importu i tranzytu odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informatyczny transgraniczne przemieszczanie odpadów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 26 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Tranzyt odpadów – wnioskowana ilość odpadów przewożonych przez Polskę. Import odpadów do Polski. Liczba zakończonych postępowań. Eksport odpadów z Polski. Liczba zakończonych postępowań. Eksport odpadów z Polski. Wnioskowana ilość odpadów. Tranzyt odpadów – liczba zakończonych postępowań. Import odpadów do Polski – wnioskowana ilość odpadów. Rzeczywista ilość odpadów importowanych. Rzeczywista ilość odpadów eksportowanych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024