Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GITD TRANSBIT 01 – dane o podmiotach wraz z taborem posiadających licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Źródło danych:
System Transbit
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Transportu Drogowego Raz w roku do 30 października 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe. Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023