Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GPW IB 01 – dane dotyczące obrotów w zakresie: rynek kasowy i terminowy, New Connect, Catalyst; indeksy giełdowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Źródło danych:
Informacyjna Baza Danych Giełdy Papierów Wartościowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 razy w roku do 11 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 10 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 11 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 11 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeksy giełdowe. Kontrakty terminowe. Rynek NewConnect. Rynek Catalyst
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023