Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
IBL SzLiChI 02 – dane dotyczące wyników monitoringu występowania ważniejszych szkodników owadzich leśnych i grzybowych chorób infekcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący monitoringu występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Badawczy Leśnictwa Raz w roku do 31 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Występowanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych. Zwalczanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych. Powierzchnia lasów zagrożona przez grzybowe choroby infekcyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024