Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
IM RO 01 – dane o przeniesieniu praw własności statków morskich dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych izby morskiej
Źródło danych:
Rejestr okrętowy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Izba morska Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kraj wysyłki. Kraj przeznaczenia. Kraj pochodzenia. Kod towaru CN. Ilość w uzupełniającej jednostce miary. NIP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.01 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023