Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
IMiGW DM 02 – dane meteorologiczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych meteorologicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 15 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Temperatury powietrza. Amplitudy temperatur skrajnych. Roczne sumy opadów. Średnia prędkość wiatru. Usłonecznienie. Średnie zachmurzenie. Średnie miesięczne temperatury powietrza. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01