Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ISKK SPN 01 – dane dotyczące liczby wiernych, przejawów aktywności religijnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący statystyki praktyk niedzielnych (dominicantes/communicantes)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ludność diecezji. Wierny. Chrzty. Bierzmowania. Pierwsze komunie święte. Śluby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024