Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 02 – dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło danych:
System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pożary. Miejscowe zagrożenia. Alarmy fałszywe. Zdarzenia, w których brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej. Osoby poszkodowane podczas pożarów. Osoby poszkodowane podczas miejscowych zagrożeń. Osoby z jednostek ochrony przeciwpożarowej biorące udział w zdarzeniach. Sprzęt z jednostek ochrony przeciwpożarowej wykorzystywany w zdarzeniach. Ratownictwo ekologiczne. Ratownictwo chemiczne. Ratownictwo techniczne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024