Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SISFDM 01 – dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 1 sierpnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego domów maklerskich. Rachunek przepływów pieniężnych domów maklerskich. Rachunek zysków i strat domów maklerskich. Bilans domów maklerskich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023