Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNP 02 – dane dotyczące kapitału emerytalnego i liczby członków otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kapitał emerytalny i członkowie otwartego funduszu emerytalnego, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe w podziale rok urodzenia, płeć oraz rodzaj rachunku w zależności od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do ZUS lub OFE
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023