Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNP 03 – dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych oraz OFE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego 5 razy w roku do 30 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 27 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE. Przychody portfela inwestycyjnego PFE. Koszty portfela inwestycyjnego PFE. Wypłata świadczeń z PFE. Przychody portfela inwestycyjnego OFE. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek. Wartość aktywów netto OFE. Wartość aktywów netto PFE
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023