Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNP 05 – dane dotyczące PPE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składki podstawowe i dodatkowe – PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego w tym: 1. Składki płacone przez pracownika, 2. Składki płacone przez pracodawcę. Wypłaty świadczeń z PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE w tym: 1. Składki płacone przez pracownika, 2. Składki płacone przez pracodawcę
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024