Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SNU 03 – dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 31 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składki przypisane brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie. Odszkodowania i świadczenia brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie. Składki przypisane brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie. Odszkodowania i świadczenia brutto – linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024