Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KPRP SI 01 – dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Raz w roku do 17 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powołanie sędziów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024