Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KPRP TP 01 – dane dotyczące nadanych tytułów profesora
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący nadanych tytułów profesora
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa pełna jednostki. Płeć
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.43.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024