Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS CSFK 01 – dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i funduszu motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Centralny System Finansowo-Księgowy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 3 razy w roku do 22 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 1 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne: bilans Funduszu Składkowego, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przychody i wydatki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.27 1.65.13 1.65.19 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023