Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 05 – dane dotyczące liczby ubezpieczonych w funduszu emerytalno-rentowym, liczby świadczeniobiorców i przeciętnej wysokości świadczeń, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń; System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 30 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczeni w funduszu emerytalno-rentowym. Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę rolniczą. Świadczeniobiorcy pobierający rentę. Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną. Nowo przyznane emerytury. Długość okresu ubezpieczenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023