Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS nSIU 01 – dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 18 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 18 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 19 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023