Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS SEO 01 – dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System ewidencji osób podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i naliczania składek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 26 lutego 2025 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki na ochronę zdrowia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025