Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
LPR SA 01 – dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Źródło danych:
System administracyjny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Baza HEMS. Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Wyloty. Zgony przed lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Średni czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do lądowania na lądowisku szpitalnym. Wyloty z przekroczonym czasem gotowości do startu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024