Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN SIO 04 – dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, o nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami objętych kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 30 września 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uczniowie. Absolwenci. Szkoła. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego. Placówka oświatowa. Wychowankowie. Placówka wychowania przedszkolnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01 1.27.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024