Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BR 01 – dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 1 września 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki przekazane przez Polskę do banków rozwoju oraz do międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek na zasadach rynkowych i nierynkowych krajom trzecim i/lub podmiotom prywatnym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023