Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF AIS 01 – dane z importowych zgłoszeń celnych oraz korekt tych zgłoszeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Automatyczny System Importu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 28. dnia po miesiącu za miesiąc i do 29 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Warunki dostaw. Znacznik poufności MWT. Kraj przeznaczenia. Kraj pochodzenia. Kraj wysyłki. Rodzaj transakcji. Kod towaru CN. Masa netto. Ilość w uzupełniającej jednostce miary. Kod towaru CN P. Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Kod towaru TARIC. Rodzaj transportu na granicy. Rodzaj transportu wewnętrznego. Kraj środka transportu na granicy. Kod waluty. Kontener. Preferencje. Procedura celna. Masa brutto. REGON. Wartość statystyczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.01 1.51.01 1.51.04 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023