Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF AES 01 – dane ze zgłoszenia do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, powrotnego wywozu oraz korekt tych zgłoszeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Automatyczny System Eksportu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 28. dnia po miesiącu za miesiąc i do 29 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Znacznik poufności MWT. Kraj wysyłki. Kraj przeznaczenia. Warunki dostaw. Rodzaj transakcji. Kod towaru CN. Masa netto. Ilość w uzupełniającej jednostce miary. Kod towaru CN P. Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Wartość statystyczna. REGON. Rodzaj transportu na granicy. Rodzaj transportu wewnętrznego. Kraj środka transportu na granicy. Kod waluty. Kontener. Procedura celna. Masa brutto
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.01 1.51.01 1.51.04 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023