Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF GH 01 – dane o przychodach i wygranych w grach hazardowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie danych o przychodach i wygranych w grach hazardowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 18 sierpnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gry hazardowe – wartość wygranych. Gry hazardowe – wartość przychodów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023