Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF INTRASTAT 01 – dane ze zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Podsystem INTRASTAT
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 28. dnia po miesiącu za miesiąc i do 29 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kraj wysyłki. NIP. Kraj przeznaczenia. Kraj pochodzenia. Warunki dostaw. Rodzaj transakcji. Kod towaru CN. Kod towaru CN P. Znacznik poufności MWT. Rodzaj transportu MWT. REGON. Masa netto. Ilość w uzupełniającej jednostce miary. Wartość faktury. Wartość statystyczna. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta w wywozie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.01 1.51.04 1.51.07 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023