Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN 01 – dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN – kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów instytucjonalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych zadłużenia sektora finansów publicznych prowadzona m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 23 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 19 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 18 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 18 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023