Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-CIT 02 – dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 4 października 2024 r. za rok podatkowy 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP. REGON. Dane teleadresowe. Przychód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Strata podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Koszty uzyskania przychodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek należny od podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09 1.28.09 1.61.05 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024