Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmiot, który uzyskał zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin, sprzedający te środki w kraju;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Główny Urząd Statystyczny;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 23 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 23 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Środki ochrony roślin
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024