Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF SK 01 – dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Dane obejmujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa i rozliczenia przyrostu długu Skarbu Państwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 20 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 19 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 18 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 18 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczenie przyrostu długu SP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023