Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ŚRZ 01 – dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane dotyczący napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 4 września 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochód z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych. Wydatek środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych. Kwoty wypłacone według miesięcznych raportów wygenerowanych przez BGK (bez WPR), dochody i środki europejskie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023