Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF TREZOR 06 – dane ze sprawozdań Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 czerwca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochód klasyfikacja budżetowa. Wydatek klasyfikacja budżetowa. Przychód klasyfikacja budżetowa. Dochody budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu środków europejskich. Wydatki państwowych funduszy celowych. Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.17 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023