Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF WPFJST 01 – dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej JST
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 4 razy w roku do 20 marca 2023 r. za rok 2022 – dane otrzymane przez MF do dnia 10 marca 2023 r., do 15 maja 2023 r. za rok 2022 – dane otrzymane przez MF do dnia 5 maja 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane otrzymane przez MF do dnia 5 sierpnia 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za rok 2022 – dane otrzymane przez MF do dnia 5 listopada 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej JST
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023