Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ZEFIR – dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych z obszaru UE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 18 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 16 lutego 2024 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych pojazdów silnikowych do przewozu osób
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023