Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ZEFIR2 02 – dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 19 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wielkość wyrobów akcyzowych. Wielkość sprzedaży krajowej wyrobów akcyzowych. Wielkość nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Wielkość importu wyrobów akcyzowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.61.01 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024