Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiRW PO RYBY_LIDER 01 – dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007–2013 i PO RYBY 2014–2020
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
Aplikacja PO RYBY 2007–13; Aplikacja Lider – moduł PRiM
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 29 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Całkowita wartość projektów PO RYBY – podpisane umowy. Całkowita wartość projektów PO RYBY – projekty zakończone. Złożone wnioski o dofinansowanie – PO RYBY
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023