Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiRW ZSR 02 – dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kraj wysyłki. Kraj przeznaczenia. Kraj pochodzenia. Kod towaru CN. Masa netto. Wartość statystyczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.01 1.51.07 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023