Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MON ZWSI RON 01 – dane dotyczące wydatków militarnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej 2 razy w roku do 27 lutego 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 3 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydatki militarne – dostawy (przepływy). Wydatki militarne – kredyty handlowe i zaliczki (aktywa sektora S.13) – przepływy. Wydatki militarne – kredyty handlowe i zaliczki (zobowiązania sektora S.13) – przepływy. Wydatki militarne – transakcje na pozostałych instrumentach finansowych (zobowiązania) – przepływy. Wydatki militarne – płatności gotówkowe – przepływy. Wydatki militarne – stany w kredytach handlowych i zaliczkach (aktywa sektora S.13). Wydatki militarne – stany w kredytach handlowych i zaliczkach (zobowiązania sektora S.13). Wydatki militarne – stany w pozostałych zobowiązaniach sektora S.13. Podstawa rejestracji nabycie sprzętu militarnego. Wydatki militarne – znaczące zaliczki lub opóźnione płatności. Znaczące zaliczki lub opóźnione płatności zazwyczaj w ciągu roku dostawy. Znaczące zaliczki lub opóźnione płatności – różnią się od wartości dostaw o więcej niż 0,05% PKB w danym roku. Umowy leasingu na sprzęt militarny zawarte w okresie objętym notyfikacją fiskalną. Sprzęt budowany przez wiele lat. Dostawy sprzętu militarnego budowanego przez wiele lat (lata notyfikacyjne). Dostawy sprzętu militarnego budowanego przez wiele lat (planowane w najbliższych czterech latach). Różnica wartości dostaw, o więcej niż 0,05% PKB, od dokonanych płatności lub innych zabezpieczeń udzielonych w celu wywiązania się z kontraktu. Umowy na przyszłe dostawy standardowego sprzętu – pokrycie wydatków na badania i rozwój poniesione na etapie rozwoju sprzętu. Zwrot lub reorganizacja wydatków na badania i rozwój w przypadku umorzenia lub zmniejszenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023