Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiT KUKE 01 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Udzielone pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe. Zawarte umowy ubezpieczenia i udzielone gwarancje ubezpieczeniowe – dotyczące okresu kredytu 2 i więcej lat. Stan zobowiązań Korporacji. Stan wyodrębnionego rachunku bankowego. Zawarte umowy ubezpieczenia od ryzyka nierynkowego. Wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskane regresy oraz szkody zgłoszone i niezlikwidowane
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023