Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
AP-01 – statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AP-01 – statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej z udziałem kapitału publicznego, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 17 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024