Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiRW ZSRIR 01 – dane dotyczące cen produktów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 5 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 4 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 3 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 5 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny produktów rolnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023