Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS CAS 02 – dane o centrach integracji społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Aplikacja Statystyczna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 29 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnienie w centrach integracji społecznej. Uczestnicy, biorący udział w zajęciach w centrach integracji społecznej. Uczestnicy, którzy rozpoczęli zajęcia w centrach integracji społecznej. Uczestnicy, którzy ukończyli zajęcia w centrach integracji społecznej. Uczestnicy zajęć w centrach integracji społecznej usamodzielnieni ekonomicznie. Otrzymane dotacje w centrach integracji społecznej. Wykorzystane dotacje w centrach integracji społecznej. Wydatki w centrach integracji społecznej. Przychody w centrach integracji społecznej. Nazwa pełna jednostki. Przeciętne zatrudnienie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024