Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS KSMŚR 02 – dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w kwartale do 31 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 29 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o świadczenie. Stan cywilny. Obywatelstwo. Niepełnosprawność. Szkoła. Dochód osoby. Dochód rodziny pobierającej świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne. PESEL. Charakter osoby w świadczeniach na rzecz rodziny. Rodzina. Adres zamieszkania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.20.03 1.25.11 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023