Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MSiT SI 01 – dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki
Źródło danych:
System informacyjny zawierający wykaz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych; System informacyjny zawierający wykaz medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Raz w roku do 15 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Miejsce zawodów. Medal z wykazu imiennego. Imię i nazwisko. Kluby sportowe. Rodzaj sportu. Konkurencja sportowa. Kategoria wiekowa. Medal z wykazu medali sportowców niepełnosprawnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024