Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MKiŚ PN 01 – dane o parkach narodowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący parków narodowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcje parków narodowych Raz w roku do 31 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia parku narodowego. Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w zarządzie parku. Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własność w innym zarządzie. Powierzchnia prywatnej i pozostałej formy własności w parku narodowym. Powierzchnia prywatnej formy własności w parku narodowym. Tereny pozostałe w parku narodowym. Główne gatunki zwierząt łownych i chronionych w parku narodowym. Regulacja populacji zwierząt łownych w parkach narodowych. Obiekty turystyczne w parku narodowym. Długość szlaków turystycznych i nartostrad w parku narodowym. Turyści w parku narodowym. Osoby zwiedzające muzea lub ośrodki edukacyjne w parkach narodowych. Imprezy dydaktyczne w parku narodowym. Ścieżki dydaktyczne w parku narodowym. Nowe wydawnictwa popularnonaukowe wydawane przez park narodowy. Księgozbiory w bibliotece parku narodowego. Zabezpieczenia upraw przed zwierzyną w parku narodowym. Skrzynki lęgowe w parku narodowym. Pułapki tradycyjne i feromonowe w parku narodowym. Próbne poszukiwania owadów w ściółce w parku narodowym. Pozyskanie drewna w parku narodowym. Pozyskanie grubizny iglastej w parku narodowym. Pozyskanie grubizny liściastej w parku narodowym. Funkcjonariusze Straży Parku Narodowego. Zakończone i wszczęte przez park narodowy sprawy karne. Windykacja należności parku narodowego. Drewno skradzione z parku narodowego. Przypadki kłusownictwa w parku narodowym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024