Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP BIS_ZSK-KG 01 – dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Bankowa Informacja Sprawozdawcza; Zintegrowany System Księgowy – Księga Główna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 19 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 29 czerwca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane uzupełniające rachunku zysków i strat NBP. Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023