Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 07 – dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 27 kwietnia 2023 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 31 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody i transfery z NBP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023