Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NFZ SI 01 – dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System Informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 31 lipca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Symbol oddziału wojewódzkiego NFZ. Kod w oddziale wojewódzkim NFZ. Kod formy organizacyjnej podmiotu leczniczego. Nazwa formy organizacyjnej podmiotu leczniczego. Nazwa pełna. Nazwa skrócona. NIP. Dane teleadresowe. Numer telefonu. Adres e-mail. Identyfikator systemowy świadczeniodawcy NFZ. Kod resortowy specjalizacji. Numer księgi rejestrowej. Identyfikator terytorialny podmiotu leczniczego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023