Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NRA SI 01 – dane dotyczące liczby adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej
Źródło danych:
System informacyjny Naczelnej Rady Adwokackiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Rada Adwokacka Raz w roku do 17 czerwca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adwokatura
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024