Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OOC SI 01 – dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokurator
Źródło danych:
Systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokurator
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Główny Inspektorat Sanitarny Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024